Agile werken en het effect op de tester zijn persoonlijke ontwikkeling


Bij CloseSure proberen wij bovenop veranderingen in de testwereld te zitten. We doen er daarom alles aan om ons verder te ontwikkelen in het kader van Agile en DevOps. Niet alleen de kwaliteit van projecten waar wij aan werken, maar ook onze skills-set als tester kan op deze manier vergroot worden.

In de huidige werkomgeving van de tester is er de laatste jaren veel veranderd. Waar er tien jaar geleden nog sprake was van functiehuizen en vooraf gedefinieerde carrière paden met bijbehorende training, is er nu veel meer de mogelijkheid om te groeien op de gebieden waar het individu zich zelf wil verbeteren. Deze groeimogelijkheden kunnen zowel op de hard skills (bv. tooling of programmeertalen) als op soft skills benut worden. Hierdoor kan een allround tester gevormd worden met een meer T-shaped profiel.

Test analist, test navigator, test coördinator en test manager. Deze welbekende functie benamingen hebben, samen met de aanduidingen junior en senior, jarenlang bepaald hoe de groei van een tester eruit zag. Rollen als test analist of uitvoerend tester waren begin functies waarbij men graag in vlot tempo door wilde groeien. Voor velen was het doel dan ook om door middel van opleidingen zo snel mogelijk aangeduid te worden als test coördinator of test manager. Deze groei in functie resulteerde dan in een verhoging qua schaal, waarbij de verkregen waardering en de beloning duidelijke verschillen betekenden voor de tester.

Door het op vele plaatsen invoeren van het Agile werken binnen steeds meer werkomgevingen komt hier verandering in. Vaak was het op kleinere projecten al zo dat een tester zijn eigen werk plande, uitvoerde en daarover rapporteerde. Met de Agile werkwijze wordt dit verder versterkt. Een tester kan, in samenspraak met het team, de taak van kwaliteitsbewaker nog meer naar zich toe trekken en kwaliteitsbesef verspreiden binnen het team. Vanuit de testrol kan er namelijk inzicht in de kwaliteit verkregen worden met behulp van dekkingsgraden van de diverse uit te voeren testen. Daarbij kan er ook adviserend en coördinerend worden opgetreden richting de andere teamleden. Op deze manier zal het testen echt een algehele team inspanning betreffen.

Om deze laatst genoemde invullingen van de testrol continu goed te kunnen bewerkstelligen, zal het voor de tester nodig zijn om zich verder te blijven ontwikkelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de lessen die Agile ons leert uit de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Iedere drie maanden kan er een retrospective gehouden worden om te kijken op welk vlak groei mogelijk is. Dit kan zowel op het gebied van tooling, technieken als op persoonlijke vaardigheden zijn. Stel hierbij dan een doel op voor de komende periode en plan hoe deze minder sterke punten aangepakt kunnen worden. Zo kan een tester zich bijvoorbeeld gaan verdiepen in een testtool door praktische oefeningen uit te werken, er kan een nieuwe programmeertaal bestudeerd worden door het lezen van een boek, of er kan een training gevolgd worden om daarmee de soft skills te verbeteren. Aan het einde van de periode dient er door de tester zelf beoordeeld te worden of er voldoende voortgang is geboekt. Op deze manier kan er als tester een persoonlijk proces gecreëerd worden, waarbij er daadwerkelijk sprake is van constante lering en verbetering.

Wij ondersteunen bij CloseSure onze medewerkers graag, om op deze wijze maximale groei te kunnen faciliteren. Naast het persoonlijk beoordelen zoals hierboven beschreven, zijn wij bezig om de evaluatie van onze consultants op een meer Agile en zelf ontwikkelende manier vorm te geven. Houd deze blog dan ook in de gaten voor meer ontwikkelingen over dit onderwerp!Menno van Bers:
Test Consultant

 

 

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2022 CloseSure Nederland B.V.

  SHARE THIS!