CloseSure Header Business Intelligence
CloseSure Nike Air Max
Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE 

Business Intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van data. Het doel is data omzetten in informatie en kennis. Het helpt je de juiste beslissingen te nemen of geeft je nieuwe inzichten. CloseSure kan jouw organisatie hierbij ondersteunen.

N

DATA WAREHOUSE

N

DASHBOARDS

N

AUDIT TRAIL

N

BI EN DATA SCIENCE

MAAK JE ORGANISATIE SLIMMER MET BUSINESS INTELLIGENCE

Om met Business Intelligence van data tot kennis te komen, moeten we een aantal stappen doorlopen:

STAPPEN

 1. Het verzamelen van gegevens uit één of meerdere systemen (bijvoorbeeld financieel, HRM, etc.)
 2. Het uniformeren van gegevens uit verschillende systemen, zodat we ze kunnen combineren of vergelijken.
 3. Het analyseren en transformeren van gegevens, zodat we deze kunnen gebruiken om informatie uit te halen.
 4. Het presenteren van de informatie in bijvoorbeeld een dashboard, waarin het management van jouw organisatie in één oogopslag kan zien hoe zaken ervoor staan.
 5. Het valideren van de informatie door middel van een audit trail.

Data warehouse

De eerste van bovengenoemde drie stappen noemen we ETL (extractie, transformatie, laden). Deze resulteren in een (historische) gegevensverzameling, die een data warehouse wordt genoemd. Het data warehouse helpt je organisatie met het snel beantwoorden van terugkerende vragen of ad hoc informatieverzoeken. Een data warehouse kan worden opgebouwd met behulp van verschillende methodieken, technieken en tools. Wij hebben jarenlange ervaring met diverse modelleringstechnieken, zoals data vault en dimensioneel modelleren.

Kijk voor meer informatie onder het kopje “modelleren”.

We hebben gecertificeerde Microsoft BI consultants in dienst,  maar ook consultants met veel ervaring met andere tools, zoals SAS en PowerCenter.

Dashboards/Kubus

Voor het presenteren van de informatie uit je data warehouse gebruiken we rapportage tools of een kubus. Een kubus geeft de eindgebruikers de mogelijkheid om zelf informatie in bijvoorbeeld Excel te laden en daar een rapportages mee te maken. Wij hebben veel ervaring met verschillende tools voor het ontwikkelen van rapportages en kubussen. We zijn zeer ervaren met de producten uit de Microsoft BI Suite (PowerBI, SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services), maar bijvoorbeeld ook met de tools van SAS (Enterprise Guide en Visual Analytics), Cognos en Business Objects.

De Microsoft stack is veelgebruikt, kijk voor meer informatie onder het kopje “BI Microsoft”.

Audit trail

Business Intelligence helpt je gefundeerde beslissingen te nemen op basis van actuele en gevalideerde informatie. Geen discussies over de inhoud van rapporten, maar discussies over de gevolgen ervan en je antwoord daarop. We raden daarom altijd aan een audit trail in je data warehouse op te nemen. De audit trail biedt de mogelijkheid te herleiden waar gegevens vandaan komen. Daarnaast voorziet de audit trail in informatie over laadtijden, aantallen records, enzovoorts.

Business Intelligence en Data science

Data science kun je definiëren als “het analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data om trends te ontdekken of patronen te herkennen”. Data science maakt gebruik van verschillende technieken en theorieën waaronder data warehousing. Kijk voor meer informatie onder het kopje “Data science”.

MODELLEREN

De eerste stap bij het ontwerpen van een nieuw Datawarehouse is het modelleren. Er zijn verschillende standaardmodellen beschikbaar, elk met hun eigen sterke en zwakkere punten.

Afhankelijk van gebruik, beschikbaarheid en snelheid zal er vervolgens een van deze modellen moeten worden gekozen. Hierbij zullen er verschillende vragen beantwoord moeten worden: wat is het doel van deze gegevens? Worden deze gegevens gebruikt in rapportages, en zo ja, door welke afdelingen. Wat is de maximale aanvaardbare tijd dat mensen willen wachten op het vernieuwen van een rapport?

Met deze informatie wordt er vervolgens een ontwerp gemaakt. Hierbij kunnen er ook voor verschillende lagen verschillende modellen worden gekozen: bijvoorbeeld een Datavault gemodelleerde laag voor historische opslag van brongegevens, en een Kimball-gemodelleerde datamart waarop de rapportages draaien.

Vervolgens moet binnen de gekozen modelleringsmethodiek het daadwerkelijke datawarehouse worden gemodelleerd. Ook hier zal weer per functionaliteit moeten worden gekeken wat de optimale verdeling is, ook weer gestuurd door de behoeften van de eindgebruiker.

Datamodelleren is een van de speerpunten binnen CloseSure.

Business Intelligence

MICROSOFT BI STACK

Microsoft is al jaren actief in de wereld van Business Intelligence (BI)/DataWareHousing (DWH) en heeft voor iedere soort informatiebehoefte een tool beschikbaar. Deze tools integreren uitstekend met andere Microsoft producten zoals Office en Sharepoint. Daarnaast zijn de licentiekosten vaak lager dan bij andere stacks. CloseSure heeft Microsoft gekwalificeerde consultants in dienst om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de tools uit de BI stack op de juiste manier in te zetten.

SQL Server

Met SQL Server heeft Microsoft een solide basis voor de overige tools binnen de Microsoft BI stack. Dit is het hart van Microsoft BI waarin beheer en inrichting van de data en de gebruikers centraal staat. Naast de on-premise oplossing van Microsoft is er binnen CloseSure ook veel kennis over de opslag van data in de cloud, door middel van Azure.

SQL Server Integration Services (SSIS)

Om data uit verschillende bronnen te uniformeren, zal er een ETL proces (Extract, Transact & Load) ingericht moeten worden. Met SSIS wordt de dataflow inzichtelijk weergegeven en is middels SSIS gemakkelijk aan te passen.

SQL Server Reporting Services (SSRS)

Om de data uit het DWH inzichtelijk te maken, bevat de MS BI stack SQL Server Reporting Services (SSRS). Met SSRS kunnen standaardrapporten ontwikkeld en gedistribueerd worden.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

Voor analisten is SSRS te statisch en is er SQL Server Analysis Services (SSAS). Analysis Services maakt toegang tot grote hoeveelheden data mogelijk en biedt de mogelijkheid om kengetallen af te zetten tegen verschillende data objecten.

Power-BI

Om de data uit het DWH, SSAS of zelfs externe data (bijvoorbeeld social media) te combineren bevat de Microsoft BI stack de visualisatie tool Power BI. Een laagdrempelige tool waarmee gebruikers zelf in staat zijn om interactieve dashboards te maken.

R

Microsoft R biedt de mogelijkheid om statistische analyses en data science uit te voeren op de data. Met R kan men voorspellende modellen ontwikkelen, trends en correlaties ontdekken/onderzoeken en statistische data en patronen visueel weergeven in een diagram, grafiek etc. R is een sterk platform wat organisatie kan ondersteunen om ingewikkelde vraagstukken & hypotheses met betrekking tot data te beantwoorden.

AUDIT TRAIL

Om de kwaliteit van de data te controleren, te verbeteren en te continueren adviseert CloseSure haar klanten om een audittrail aan te leggen parallel aan de dataflow.

Ook hierbij biedt de Microsoft BI stack handige tools. Master Data Services (MDS) is een onderdeel van Microsoft SQL-Server die bedoeld is om masterdata te onderhouden.

Om de kwaliteit van de data vanuit bronnen naar het DWH toe te controleren biedt Microsoft

Data Quality Services (DQS) aan.  Hiermee kan men datakwaliteit projecten aanmaken om de datakwaliteit te verbeteren.

Om de kwaliteit van de data in het DWH te continueren, en te zorgen dat aanpassingen aan de data te traceren zijn, is er binnen SQL Server de database audit functionaliteit waarin elke actie tot op het laagste niveau kan worden vastgelegd.

Ook op de audittrail kan een visualisatietool als PowerBI of een SSRS rapport de data inzichtelijk maken.

CloseSure Business Intelligence
Predictive

PREDICTIVE ANALYTICS, BIG DATA, DATA SCIENCE

Het zijn allang geen buzzwords meer en je komt de begrippen steeds vaker tegen. Steeds meer organisaties willen niet alleen weten hoeveel van product X ze de afgelopen maand hebben verkocht, maar ook hoeveel ze het komende jaar gaan verkopen en aan wie. Wie de potentiële klant is en waar hij of zij behoefte aan heeft. Maar ook of een klant netjes zijn facturen blijft betalen. Enzovoorts. Antwoorden hierop zijn te vinden in data, gigantische hoeveelheden data. Veelal door de klant zelf gegenereerd. Ook social media, online aankopen, zoekgedrag op internet, apps, het zijn allemaal bronnen, waaruit (onbekende) waardevolle informatie kan worden gehaald en voorspellingen kunnen worden gedaan.

Data science kun je definiëren als “het analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data om trends te ontdekken of patronen te herkennen”. Data science maakt gebruik van verschillende technieken en theorieën uit onder andere de wiskunde, statistiek, data warehousing, data analyse, programmeren, data mining en in het bijzonder methoden om big data te analyseren.

Enkele bekende tools die de data scientist voorhanden heeft zijn Microsoft R, SAS, Phython en IBM Watson. De consultants van CloseSure beheersen verschillende tools, technieken en theorieën, zodat ze uw organisatie kunnen bijstaan bij het analyseren van uw (big) data en het “voorspellen van uw toekomst”.

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 70
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  Noord Brabantlaan 265
  5652 LD  Eindhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 70
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2021 CloseSure Nederland B.V. - Privacyverklaring