Goede testers zijn geen goede testautomatiseerders. So what?

In de afgelopen tien jaar is de rol van de tester drastisch, dramatisch voor velen, veranderd. De tester van nu moet naast testvaardigheden ook heel goed technisch onderlegd zijn. De tester van nu moet ook testautomatisering kunnen inrichten en bijvoorbeeld zelf fixtures in Java, Selenium Webdriver scripts of Cucumber stepdefinitions kunnen programmeren.

Bij mijn huidige klant ben ik in de positie om CV’s voor nieuwe inzetten te mogen beoordelen. Wat me opvalt aan de CV’s is dat veel van de sollicitanten, met een ijzersterke testachtergrond, testautomatisering in hun CV’s hebben geschreven, omdat dat de aanvraag was of omdat hij/zij anders nooit meer aangenomen wordt voor een testrol. Maar niet omdat ze de ambitie en persoonlijke kwaliteiten hebben goed te worden in testautomatisering. Testautomatisering en testen zijn twee verschillende rollen. Een goede bakker is over het algemeen geen goede slager, dit gaat ook op voor een tester versus een testautomatiseerder. De vraag die ik in dit stuk wil beantwoorden is of dat erg is. Moeten we (technische) testers niet gewoon goede (technische) testers laten zijn? Is er op de huidige projecten niet zowel ruimte voor goede (technische) testers als goede testautomatiseerders / developers?

Wat is testautomatisering?
Voordat ik mijn punt probeer te maken wil ik eerst beschrijven wat ik onder testautomatisering versta. Eigenlijk dekt het woord testautomatisering helemaal niet accuraat genoeg waar het in dit stuk over gaat. Geautomatiseerd testen is een beter begrip. De volgende, niet door mij opgestelde, definitie dekt mijns inziens de lading dus ik neem hem hier integraal over: ‘Automated testing is the act of conducting specific tests via automation (i.e., a set of regression tests) as opposed to conducting them manually, while test automation refers to automating the process of tracking and managing the different tests.’

Zo bezien is maar een klein onderdeel van testautomatisering het automatiseren en geautomatiseerd uitvoeren van regressietesten, waarbij testautomatisering zelf ook weer een klein onderdeel uitmaakt van een ander containerbegrip: Continuous Testing. Waar een senior testautomatiseerder vaardig in is, maakt in essentie maar een klein gedeelte uit van wat het veld op dit moment verwacht dat een goede tester moet kunnen. Een testautomatiseerder is skilled in het implementeren van een testautomatiseringsframework, waarbinnen test-artefacten een plaats hebben, en het programmeren van de code (Java, Python, Javascript etc.) om deze test-artefacten geautomatiseerd uit te kunnen voeren. Als iemand mij vraagt wat mijn rol bij mijn klanten is, dan zeg ik dat ik Software Engineer in Test ben, ik automatiseer testen.

Om BDD als voorbeeld te nemen. Het maken van feature files, het opstellen van testscenario’s en het definiëren van teststeps kan prima door een tester, of in een Three Amigo’s setting worden opgesteld. Een testautomatiseerder kan verantwoordelijk worden gemaakt om deze teststeps in testautomatiseringscode (stepdefinitions) vast te leggen.

Goede testers zijn nodig
Ik ben van mening dat er op dit moment voor goed geschoolde, moderne testers, met een gezonde portie technische kennis, maar zonder kennis van en affiniteit met het maken van testautomatiseringscode, veel kansen (zouden moeten) liggen. Testautomatisering is een specialistische rol die door een testengineer die zich erin heeft bekwaamd, of door een developer kan worden uitgevoerd. De vaardigheden om een goede tester te zijn, zijn niet de vaardigheden om een goede testautomatiseerder te zijn en dat zou niet erg moeten zijn. De rol die een tester mijns inziens zou moeten pakken is het ondersteunen van de testautomatiseerder of developer. Hij kan testautomatiseringscode onderhouden, hij helpt bij het maken van Jenkins jobs en voert exploratory testing sessies uit, heeft veel technische bagage, begrijpt wat webservices en api’s zijn. Naast testautomatisering hebben projecten nog steeds goede testers nodig. Het is mooi meegenomen dat testers ook de testautomatiseringsrol kunnen pakken, maar noodzakelijk is dit mijns inziens niet.

Conclusie
Toen ik mijn carrière als testautomatiseerder begon, was TestFrame erg hot. Binnen TestFrame was er een duidelijke afbakening van de rollen tester en testautomatiseerder. De tester maakt de Excelsheets met actiewoorden en de testautomatiseerder programmeert de actiewoorden. Dit is een hele krachtige rolverdeling. Ik zou wensen dat het veld zich realiseert dat testers, weliswaar met voldoende begrip van de werkzaamheden van testautomatiseerders, bezig zouden moeten zijn met waar zij goed in zijn geworden, testen, en niet verplicht moeten worden om een rol te pakken die niet goed bij die persoon past. Dat is in het voordeel van de gehele testgemeenschap, zowel testen als testautomatisering als vak wordt dan (weer) serieus genomen.

 

John Kronenberg

John Kronenberg
john.kronenberg@closesure.nl

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2022 CloseSure Nederland B.V.

  SHARE THIS!