Schouder aan schouder naar resultaat

Onderstaand een interview met Marjolijn Pouw van Vernet en Annemieke Sprangers van CloseSure. Zij vertellen hoe goede samenwerking, professionaliteit en wederzijdse flexibiliteit leidt tot een nieuw datawarehouse met één transparante waarheid. En, zeker niet onbelangrijk, een mooi partnership tussen twee bedrijven.

Wat doet Vernet?

Vernet is sinds 1996 actief op het gebied van verzuimcijfers en daarin marktleider. Vernet is een kenniscentrum en onderzoeksbureau, zij verzamelen voor diverse zorgbranches verzuimdata en leveren daarover rapportages aan hun klanten. De afgelopen 20 jaar heeft Vernet een trackrecord van verzuimcijfers opgebouwd en worden om die reden gevonden door hun klanten. Klanten zijn niet alleen zorginstellingen, maar ook de zorgbranches. Sinds dit jaar mag Vernet ook het ministerie van VWS tot haar klanten rekenen. PGGM (grote pensioenuitvoerder) is sinds begin 2020 eigenaar van Vernet.

CloseSure - Marjolijn

Marjolijn heeft binnen Vernet de rol van manager marketing, communicatie en sales. Voor dit specifieke project vervult ze de rol van Scrummaster en is voor de interne stakeholders het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is Marjolijn de linking pin met PGGM.

Annemieke

Annemieke is als consultant van CloseSure actief bij Vernet in de rol van lead BI developer.

Vraag aan Marjolijn:

Je hebt zojuist verteld wat Vernet doet. Zie je dat de vraag naar inzicht in verzuimcijfers is toegenomen het afgelopen jaar?

“Zeker, we maken sinds jaar en dag kwartaalrapportages voor onze klanten. Afgelopen jaar is dat met name door de Covid-19 crisis veranderd. We zien dat er behoefte is aan nog meer inzicht. Onze klanten vinden in deze turbulente tijden inzicht op maandbasis ook heel prettig. Vandaar dat wij sinds maart 2020 naast kwartaalrapportages ook maandrapportages leveren.”

Vraag aan Marjolijn:

Jullie verzamelen veel data en hebben daar ervaring mee. Ook was er reden om een traject te starten. Wat was de aanleiding om een traject te starten op dit onderwerp?

“Na de overname is er gekeken naar wat er op het gebied van IT ontwikkeld is binnen Vernet en in hoeverre dat aansluit op de filosofie van PGGM. De IT is robuust, maar tegelijkertijd was er ook de wens om het nog toekomstvaster te maken. Dat was een belangrijke aanleiding voor dit traject, het inrichten van een datawarehouse, data nog beter structureren, werken met PowerBI en zo nog meer toegevoegde waarde leveren aan onze klanten.”

Vraag aan Annemieke:

Jij bent vanaf het begin betrokken geweest. Wat viel jou het eerste op aan dit traject? Mogelijke positieve en verbeterpunten?

“In eerste instantie was het een bijzondere start door de net ingevoerde Corona maatregelen. Alles verliep vanaf het begin digitaal, zonder iemand fysiek te ontmoeten. Dat ging meteen goed. Bij Vernet zijn mij vooral twee dingen opgevallen. Aan de ene kant is het een bedrijf met korte lijnen wat zorgt voor een hele fijne samenwerking en snelle communicatie. En daarnaast is de klant koning. Dit heeft er op gebied van techniek voor gezorgd dat er veel maatwerkoplossingen zijn, u vraagt, wij draaien. Daar zit de kracht van Vernet, maar gelijk de uitdaging voor IT. Met het nieuwe datawarehouse zorgen we weer voor 1 waarheid, 1 tool en alle data op 1 plek.”

Vraag aan Annemieke:

Merkte je bij de start dat het lastig was om te begrijpen wat Vernet exact doet en hoe de producten die zij hebben technisch werken?

“Er was een duidelijke overzichtsplaat, met een proces-flow. Daardoor was het grote overzicht helder en niet heel ingewikkeld. Maar duik je er vervolgens echt in en dan vooral de werking van de ‘rekentool’, dan wordt het lastiger. Om het datawarehouse te kunnen bouwen moesten we gezamenlijk de ‘rekentool’ doorgronden en uitpluizen. Dat gaf Vernet zelf veel inzicht in de data, waardoor er direct een verbeterslag mogelijk was.”

Vraag aan Annemieke:

Dus inmiddels weet jij alles van verzuimcijfers?

“Ja, dat hoop ik!” Marjolijn vult aan: “Ja echt wel! Je hebt je de domeinkennis snel eigen gemaakt.”

Vraag aan Marjolijn:

En wat viel jou bij de start op? Meevallers en tegenvallers?

“Het was heel leuk om te zien hoe snel er een goede samenwerking ontstond, waar ook flink tempo werd gemaakt. Voor de Vernet medewerkers was Agile werken en een datawarehouse allemaal nieuw. Je zag eerst wat paniek in de ogen maar na een spoedcursus Agile en onder de geduldige begeleiding van de CloseSure medewerkers stond er een echt team met een eigen ritme. En niet onbelangrijk, we hebben ook veel gelachen.
Daarnaast heeft het team het Kenniscentrum van Vernet ook actief betrokken. Het Kenniscentrum is de denktank, zij leveren de inhoudelijke kennis. Bij aanvang merkte je soms wat terughoudendheid in de vorm van “gaat dit lukken, gaat het vliegen”, maar inmiddels zijn ze enthousiast over het datawarehouse. Dat vind ik persoonlijk een mooie stap.”

Het Agile werken, de data transparant maken met één waarheid en de prettige samenwerking heeft gezorgd voor veel inzicht. Marjolijn en Annemieke beamen beiden dat dit een resultaat is waar iedereen binnen het team en Vernet trots op is.

Vraag aan beiden:

Waar zijn jullie trots op, terugkijkend op de afgelopen periode?

Annemieke: “De koppeling van verzuimcijfers met PFZW datadiensten, onderdeel van PGGM. Deze koppeling hebben wij onder druk in korte tijd samen gerealiseerd en heeft het team nog meer laten beseffen wat we met de cijfers kunnen en hoe ze berekend worden. Dit heeft ook geholpen om het datawarehouse naar een hoger plan te tillen. Daarnaast ben ik erg blij met de samenwerking met Joke Dekker, collega van Vernet. Wij hebben allebei veel geleerd. Ik word er zelf heel blij van als ik mijn kennis mag overdragen.”

Marjolijn: “Ik ben trots op verschillende dingen, maar zeker ook op de pilot met de datakoppeling. Deze koppeling is precies de toegevoegde waarde die PGGM zag in de verzuimcijfers van Vernet. Dit is iets waar de markt en onze klanten echt om vragen. Binnen PGGM/PFZW is men erg enthousiast en de pilot wordt in 2021 verder uitgerold.
Daarnaast is groei in kennistoename binnen het team van Vernet super. Het IT-team, maar in het bijzonder Joke heeft enorme stappen gemaakt, dat is een compliment voor Annemieke!”

Vraag aan Marjolijn:

Je vertelde al even iets over CloseSure. Maar wat valt jou op aan ons bedrijf en wat ervaar jij als prettig?

“Vanaf het begin is er tempo gemaakt, binnen no-time stond er een voorstel op papier, kon er een team starten en was er over en weer veel flexibiliteit. Daarbij heb ik de medewerkers als superleuk, deskundig en prettig ervaren. De korte lijnen blijf ik waarderen, als ik Vincent nodig heb kan ik gelijk bellen, maar dat geldt ook voor Annemieke. CloseSure denkt met ons mee en levert toegevoegde waarde, het is een partnership en dat vind ik prettig.”

Vraag aan Marjolijn:

Welke drie woorden komen in jou op als je denkt aan een CloseSure consultant?

“Professioneel, meedenkend en flexibel. Ik heb met verschillende CloseSure collega’s geschakeld en dat ging altijd op deze manier.”

Vraag aan Marjolijn:

Heb je een tip voor CloseSure?

“Ik zou willen zeggen, blijf die flexibiliteit houden en tussentijds polsen. Persoonlijke aandacht is altijd goed, dan heb je het idee dat je serieus wordt genomen. Zo denk je mee met mij als klant en help je me echt verder.”

Wilt u met CloseSure in gesprek? Neem dan contact op met Vincent Robbe. Hij helpt u graag verder. Vincent is te bereiken op 06-22571990 of via e-mail vincent.robbe@closesure.nl

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2022 CloseSure Nederland B.V.

  SHARE THIS!