Test Automation: Do. Or do not. There is no try.

De klant vraagt om continu inzicht in de kwaliteit van de software…prima…dan gaan we automatisch testen…maar dat doen we al…echter we kunnen pas automatisch testen als de user interface beschikbaar komt…over 5 sprints…tot die tijd hebben we alleen code en een WebService…dus testautomatisering in de huidige vorm gaat ons niet helpen om continu inzicht te krijgen in de kwaliteit van de software…oké…dan moeten we iets anders verzinnen…

Bovenstaande situatie is geen sciencefiction zoals de titel beaamt, geautomatiseerd testen wordt veelal alleen toegepast op de User Interface. Dit komt omdat testers functioneel zijn ingesteld en tooling die ze gewend zijn te gebruiken is ontwikkeld voor testen via een User Interface. Daarnaast staan testers er op het gebied van testautomatisering nog steeds alleen voor. Ontwikkelaars zien wel toegevoegde waarde in unittesten maar dat deze testen dé basis en een vliegwiel kunnen zijn voor de verdere inzet van geautomatiseerd testen weet men vaak niet. Hier ligt wat mij betreft de kans voor een succesvolle inzet van testautomatisering.

En die kans krijg je als tester én als team maar één keer. Als de inzet van testautomatisering om wat voor een reden dan ook faalt komt er vaak geen tweede kans. Maar hoe zorg je er nu voor dat de inzet van testautomatisering direct succesvol is?

Als we kijken naar de Agile Test Automation Pyramid (zie afbeelding) dan is de basis daar unittesten. Een belangrijk maar ongebruikte kans is om de ontwikkelaars niet alleen te gebruiken voor het ontwikkelen van de unittesten maar ook om samen met de testers de Service laag te automatiseren. Hoe leren we de ontwikkelaars dan om te gaan met UFT of TOSCA? Niet! Gebruik een (open source) Test Framework dat alle lagen in de piramide kan automatiseren en dezelfde codetaal voert als de codetaal voor de te ontwikkelen software. Maak de ontwikkelaars vervolgens verantwoordelijk voor de unit laag, de testers voor de service laag en de stakeholders voor de UI laag. Ook stakeholders willen graag investeren in kwaliteit als dit tijdswinst en minder productieproblemen oplevert. Op deze manier stimuleer je de samenwerking en creëer je draagvlak. Ontwikkelaars kunnen dezelfde taal blijven spreken, testers krijgen kwalitatief betere code en de service laag kan gebruikt worden voor snel inzicht in de functionaliteit. De UI laag, eventueel in combinatie met een handmatige exploratory test, kan gebruikt worden voor acceptatie.

Samenwerking tussen ontwikkelaars, testers en stakeholders is de sleutel voor succes. Laat iedere discipline doen waar ze goed in is en zorg samen voor de kwaliteit van de software. Kwaliteit is een teamverantwoordelijkheid, testautomatisering dus ook!

Natuurlijk vragen klanten nog steeds om een business case en willen ze de ROI weten, maar de ervaring leert dat het overtuigen van het team, beginnend bij de ontwikkelaars stap 1 is. Vervolgens met een enthousiast team en een werkend prototype de product owner overtuigen is stap 2.

Klinkt simpel? Met 15 jaar ervaring in geautomatiseerd testen misschien wel maar niet simpel als je de eerste test nog moet automatiseren.

Daarom is er binnen CloseSure na een avond “Test Automation Awareness” de “League of Test Automation” gevormd. Deze League heeft twee punten op de agenda. De leden willen zelf leren om met behulp van een Framework alle lagen van de Test Automation Pyramid te raken. Daarnaast willen ze de opgedane kennis verspreiden binnen CloseSure door middel van trainingen. Zo kunnen de leden van de League ook leren een team te overtuigen in het gebruik van een Framework middels de Test Automation Pyramid.

Geïnteresseerd in Agile Test Automation of worstel je met het toepassen van de Test Automation Pyramid in jouw project? Neem contact op met mij of stuur je case naar Info.Utrecht@CloseSure.nl

Test Frameworks:
Robot Framework: http://robotframework.org/
HP LeanFT: https://saas.hpe.com/en-us/software/leanft
Codeception: http://codeception.com/

 

Sander Ulrich:
Test Consultant

 

 

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2022 CloseSure Nederland B.V.

  SHARE THIS!