CloseSure Header Testen
CloseSure Nike Air Max
N

AGILE EN PSM GECERTIFICEERD

N

ROBOT FRAMEWORK

N

MOBILE APP QUICKSCAN

N

TMAP NEXT EN ISTQB GECERTIFICEERD

Testen

TESTEN

Testen! De testrevolutie! Het is onze drijfveer! CloseSure werkt iedere dag hard om de testdienstverlening, inclusief de vaardigheden, aan te laten sluiten op de testrevolutie en legt daarom de focus op: Agile/Scrum, DevOps en Testautomatisering.

@

AGILE/SCRUM

Onze testconsultants zijn Agile gecertificeerd. Wij verzorgen onze Agile training zelf en besteden naast de theorie veel aandacht aan de mindset. Veranderingsgezind, open staan voor suggesties en flexibel optreden.

A

TESTAUTOMATISERING

Snel en goed is wat er toe doet en om dit te realiseren is testautomatisering noodzakelijk. Het is het middel om onze doelstellingen te halen en ons hoofd in de testrevolutie boven water te houden. Wij hebben aandacht voor de tools an sich, de mogelijkheden en voor de inbedding ervan in de organisatie, het team.

?

BI TESTEN

Verschillende modelleringstechnieken vragen een andere testaanpak. Is het datawarehouse dimensionaal gemodelleerd, op basis van Data Vault of een meer Agile architectuur zoals een logisch datawarehouse met datavirtualisatie? Binnen CloseSure is er veel kennis en ervaring van de verschillende technieken en het hierop afstemmen van de testaanpak.

TESTEN

Snel en goed is wat er toe doet!

 • Testen inbedden in de Agile – Scrum – DevOps manier van werken
 • De rol van de tester die verandert
 • Nadruk van testen die ook komt te liggen op non-functional eisen en risico’s
 • Geautomatiseerd testen

De toepassingen en de mogelijkheden van informatie technologie doen snel intrede in onze manier van werken en leven, IT is een belangrijke factor in onze samenleving en in onze economie. Er zijn nieuwe bedrijven door ontstaan, bestaande bedrijven door verdwenen en op een enkeling na gaat alles en iedereen mee in deze ‘revolutie’. In ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk is IT een commodity gelijk aan gas, water en elektriciteit. Logisch dan ook dat de behoefte toeneemt en bedrijven hierop inspelen. Niet alleen de beste scoort hierin goed, ook de snelste. Snel en goed is wat er toe doet en dat is ons motto! 

Binnen CloseSure zijn we ons bewust van deze revolutie en werken we iedere dag hard om onze dienstverlening hierop aan te laten sluiten. Sterker, we vinden het gaaf om onderdeel te zijn van deze revolutie, het is onze drijfveer. De testrevolutie! 

TEST AUTOMATISERING

Klanten en Development teams vragen om een continu inzicht in de kwaliteit van de software. Teams willen toegevoegde waarde leveren, vaak in de vorm van nieuwe software. De focus van een team ligt dan ook vaak op het leveren van nieuwe software. Dit brengt risico’s met zich mee voor de bestaande software. Testautomatisering is een randvoorwaarde om voldoende snel en kwalitatief goede software te kunnen leveren en regressie te voorkomen.

Draagvlak en samenwerking

Voor het optimaal functioneren van testautomatisering in een team moet er draagvlak zijn en moet de toegevoegde waarde duidelijk zijn. Kwaliteit in (Multidisciplinaire) teams is niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de tester maar van het hele team. Alle disciplines moeten de voordelen zien en bijdragen aan de ontwikkeling van Testautomatisering. CloseSure consultants zijn gewend hier een voortrekkersrol in te vervullen. Iedere discipline wordt verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van de gebieden waar ze primair verantwoordelijk voor zijn m.b.v. testautomatisering.

Visie en Strategie

Testautomatisering moet onderdeel zijn van de (test)strategie. Het moet voor alle betrokken partijen en disciplines duidelijk zijn wat en hoe er getest gaat worden. Onze consultants hebben de kennis en ervaring om een visie en strategie uit te dragen en testautomatisering te borgen in het voortbrengingsproces.

Tooling

Gebruikers van tooling om testen te automatiseren zijn steeds vaker ontwikkelaars, ontwerpers of zelfs stakeholders. Dit veranderende gebruik vraagt om flexibelere tooling. CloseSure consultants werken naast de gerenommeerde tooling met (open source) frameworks die zich kunnen aanpassen aan het veranderende gebruik en eisen.

Testautomatisering

·    Ontwikkelaars dragen bij aan de kwaliteit van de code door Unit-testen te ontwikkelen;

·    Testers helpen de ontwikkelaars met het bepalen van de scope voor Unit-testen;

·    Ontwikkelaars helpen de testers met het schrijven van code voor geautomatiseerde testen waar testers primair voor verantwoordelijk zijn;

·    Ontwerpers richten zich met de stakeholders op het automatiseren van de acceptatie en gebruikers-scenario’s.

BI TESTEN

Ontwikkeling op het gebied van Big Data, Internet of Things en Cloud oplossingen gaan razendsnel. Vanuit steeds meer invalshoeken wordt data verzameld en met elkaar gekoppeld. Denk hierbij aan je smartphone die op basis van je locatie, het tijdstip en je leefritme suggesties geeft over een hapje eten of de meest optimale route naar je werk.

Door het toenemende aantal bronnen die ontsloten worden, groeit ook de complexiteit van de data. Naast de groei in complexiteit van data zorgen ook het stijgend aantal regelgevingen in de verschillende branches ervoor dat het van steeds groter belang wordt om over correcte en volledige data te beschikken.

De oplossingen die gebouwd worden om vanuit deze data waardevolle informatie te halen worden hierdoor ook complexer. Het goed doortesten van datawarehouses krijgt dan ook steeds meer aandacht in veel organisaties met het gevolg dat behoefte ontstaat in goede data testers. Nu nog een niche en in de toekomst een commodity.

Door het opleiden van onze testconsultant in deze specifieke materie speelt CloseSure in op deze ontwikkelingen en de opmars van de ‘data-economie’.

Binnen CloseSure richten we ons op de volgende aandachtsgebieden als het gaat om data testen;


Data Modellering

Verschillende modelleringstechnieken vragen een andere testaanpak. Is het datawarehouse dimensionaal gemodelleerd, op basis van Data Vault of een meer Agile architectuur zoals een logisch datawarehouse met datavirtualisatie? Binnen CloseSure is er veel kennis en ervaring van de verschillende technieken en het hierop afstemmen van de testaanpak.


Tools

Wij leiden onze consultants toolonafhankelijk op. Dat betekent dat wij niet gelieerd zijn aan een bepaalde leverancier, maar stellen de situatie van de klant centraal en passen hier de tools op aan. Dit betekent dat wij naast licentie gedreven tools, ons ook richten op opensource tooling.


Testautomatisering

De Agile manier van werken wordt ook steeds vaker toegepast op data gedreven projecten.

Kort cyclisch worden opleveringen gedaan waarin het toepassen van testautomatisering noodzakelijk is om de hoge frequentie van opleveren te realiseren.


Andere aanpak van testen

Ontwikkeling als het Internet of Things en Cloud oplossingen lenen zich niet voor een traditionele testaanpak. Bij CloseSure zijn we continue opzoek naar de beste manier om dergelijke oplossingen goed door te testen. Door het continue afstemmen en verbeteren van de testaanpak zijn wij in staat een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te bereiken.

Daarnaast streven wij vanuit CloseSure ernaar om in beperkte tijd zoveel mogelijk waarde toe te voegen door bijvoorbeeld in een datawarehouse oplossing te testen vanuit de datamart. Dé plaats waar data transformeert in informatie, waarde krijgt en bestaat uit regels waarop testautomatisering toegepast kan worden.

De opmars van big data oplossingen, toenemende regelgeving over datakwaliteit en de impact hiervan op het testvak, leidt ertoe dat data testen een steeds belangrijker aandachtsgebied wordt.

Inzicht in datakwaliteit is essentieel!

MOBILE APP QUICKSCAN

 

 

Inzicht in de kwaliteit van uw mobile apps!

Onhandige navigatie, onverwachte fouten en crashes, updates die een app foutief laten werken; iedereen heeft het wel eens meegemaakt tijdens het gebruik van een app op zijn of haar smartphone of tablet. Met als gevolg slechte recensies voor deze apps in de diverse App Stores:

“Werkt niet meer sinds de KitKat update, daarvoor eigenlijk ook altijd belabberd gewerkt..” – AutoWeek app, Google Play Store, 22 juni 2014
“Crasht elke keer als je de “terug” functie gebruikt.” – Funda app, Google Play Store, 29 maart 2014

Recensies die bovendien voor iedereen inzichtelijk zijn. De gevolgen kunnen, door de enorme toename van het gebruik van apps, daarom steeds grotere gevolgen hebben voor uw organisatie. De goedwerkende app van een concurrent is bovendien eenvoudig en snel geïnstalleerd.

 

Dienstverlening

Door de korte tijdslijnen die kenmerkend zijn voor het ontwikkelproces van een app is er vaak geen ruimte om (goed) te testen. Om toch met voldoende vertrouwen over de kwaliteit een app te kunnen lanceren, biedt CloseSure een quickscan aan. Die kan zowel uitgevoerd worden op een binnenkort te lanceren app, als op een app die al in gebruik is door uw klanten. Met deze quickscan is het mogelijk om in enkele dagen tijd inzicht te krijgen in kwaliteit van uw app en hoe er wordt omgegaan met situaties die vaak voor problemen zorgen.

 

Wat doen we in de quick scan?

In de uitvoering van de quickscan voor Mobile Apps worden onderstaande zaken uitgevoerd:

 • Inzichtelijk maken hoe uw app omgaat met interrupties, zoals inkomende oproepen en het ontvangen van push-berichten
 • Vaststellen hoe uw app omgaat met OS- en toestelspecifieke functies
 • In kaart brengen hoe uw app omgaat met wisselende netwerkomstandigheden
 • Scenario’s die uw gebruikers ook kunnen uitvoeren om een zo realistisch mogelijk beeld van de kwaliteit te kunnen bieden
 • Snelle terugkoppeling in een rapportage, waarin de resultaten strikt vertrouwelijk worden besproken, zodat u tijdig passende maatregelen kan treffen.

Voordelen

De voordelen van de quick scan zijn:

 • Krijg snel en voordelig inzicht in de kwaliteit van uw app(s);
 • Vergroting van het kwaliteitsbesef van uw app(s);
 • Een kortlopend traject met relatief lage beslaglegging op uw resources;

Vervolg

Na de quickscan kunnen de testconsultants van CloseSure u helpen met:

 • Testen van app-afhankelijke functionaliteit;
 • Opzetten van een aanpak voor het Mobile App Testing in uw organisatie;
 • Het testen van nieuwe releases van uw apps in onze testfactory;

Testen

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 70
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  Noord Brabantlaan 265
  5652 LD  Eindhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 70
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2021 CloseSure Nederland B.V. - Privacyverklaring