CloseSure Header Testen
CloseSure Nike Air Max
N

AGILE EN PSM GECERTIFICEERD

N

ROBOT FRAMEWORK

N

TESTEN IN EEN DATA OMGEVING

N

TMAP NEXT EN ISTQB GECERTIFICEERD

Testen

TESTEN

Testen! De testrevolutie! Het is onze drijfveer! CloseSure werkt iedere dag hard om de testdienstverlening, inclusief de vaardigheden, aan te laten sluiten op de testrevolutie en legt daarom de focus op: Agile/Scrum, DevOps en Testautomatisering.

AGILE/SCRUM

Onze testconsultants zijn Agile gecertificeerd. Wij verzorgen onze Agile training zelf en besteden naast de theorie veel aandacht aan de mindset. Veranderingsgezind, open staan voor suggesties en flexibel optreden.

BI TESTEN

Verschillende modelleringstechnieken vragen een eigen testaanpak. Is het datawarehouse dimensionaal gemodelleerd, op basis van Data Vault of een meer Agile architectuur zoals een logisch datawarehouse of Big data omgeving met datavisualisatie? Binnen CloseSure is er veel kennis en ervaring van de verschillende technieken en het hierop afstemmen van de juiste testaanpak.

TESTAUTOMATISERING

Kwaliteit en daarmee testen is een teamverantwoordelijkheid.
Testautomatisering is het middel om gezamenlijk de verantwoordelijkheid in te vullen.
CloseSure heeft de kennis en de ervaring om testautomatisering op die juiste manier in te zetten.

TESTEN

Snel en goed is wat er toe doet!

 • Testen inbedden in de Agile – Scrum – DevOps manier van werken
 • De rol van de tester die verandert
 • Nadruk van testen die ook komt te liggen op non-functional eisen en risico’s
 • Geautomatiseerd testen

De toepassingen en de mogelijkheden van informatie technologie doen snel intrede in onze manier van werken en leven, IT is een belangrijke factor in onze samenleving en in onze economie. Er zijn nieuwe bedrijven door ontstaan, bestaande bedrijven door verdwenen en op een enkeling na gaat alles en iedereen mee in deze ‘revolutie’. In ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk is IT een commodity gelijk aan gas, water en elektriciteit. Logisch dan ook dat de behoefte toeneemt en bedrijven hierop inspelen. Niet alleen de beste scoort hierin goed, ook de snelste. Snel en goed is wat er toe doet en dat is ons motto!

Binnen CloseSure zijn we ons bewust van deze revolutie en werken we iedere dag hard om onze dienstverlening hierop aan te laten sluiten. Sterker, we vinden het gaaf om onderdeel te zijn van deze revolutie, het is onze drijfveer. De testrevolutie!

AGILE/SCRUM

 

Wij zijn CloseSure, wij zijn Agile!

Agile is in de wereld van data- en testengineering de standaard. Het op een flexibele manier, snel en accuraat leveren is wat er toe doet. Diverse Agile methodieken waaronder Scrum en Kanban faciliteren dit kortcyclische proces.

CloseSure organiseert werkgroepen om deze en andere methodieken onder de loop te nemen, de theorie naast de praktijk te leggen en te sparren over de inhoud. Doel is om de courantheid van onze consultants te waarborgen, ook op methodisch vlak!

Naast het deelnemen aan de Agile werkgroepen, volgen onze consultants trainingen en certificeren zij zich naar eigen behoefte en naar behoefte uit de markt. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het Agile Consortium.

In onze constante motivatie om actueel te zijn en te blijven zetten wij het Kanban bord in om de individuele loopbaan van iedere collega te waarborgen. Het vormt de routekaart en is flexibel van aard om te blijven aansluiten bij de bewegingen in de markt teneinde de optimale dienstverlening te leveren.

Agile-Scrum-Services-Testen-Business-Intelligence-Noord-Zuid-Oost-West-Utrecht-Nederland

BI TESTEN

Ontwikkeling op het gebied van Big Data, Internet of Things en Cloud oplossingen gaan razendsnel. Vanuit steeds meer invalshoeken wordt data verzameld en met elkaar gekoppeld. Denk hierbij aan je smartphone die op basis van je locatie, het tijdstip en je leefritme suggesties geeft over een hapje eten of de meest optimale route naar je werk.

Door het toenemende aantal bronnen die ontsloten worden, groeit ook de complexiteit van de data. Daarnaast zorgt ook het stijgend aantal regelgevingen in de verschillende branches ervoor dat het van steeds groter belang wordt om over correcte en volledige data te beschikken, waarbij o.a. AVG een belangrijke rol is gaan spelen.

De oplossingen die gebouwd worden om vanuit deze brondata waardevolle stuurinformatie te halen worden hierdoor ook complexer. Het goed doortesten van een datawarehouse of Big Data omgeving krijgt dan ook steeds meer aandacht in veel organisaties met het gevolg dat behoefte ontstaat in goede data testers! Wat nu nog gedeeltelijk een niche is, zal in de toekomst een commodity zijn.
Door het juist opleiden van onze testconsultant in deze specifieke materie speelt CloseSure in op deze ontwikkelingen en de opmars van de ‘data-gedreven-economie’.
Bij CloseSure hechten wij grote waarde aan de volgende aandachtsgebieden als het gaat om data testen:


Data Modellering

Verschillende modelleringstechnieken vragen een andere testaanpak. Is het datawarehouse dimensionaal gemodelleerd, op basis van Data Vault of een meer Agile architectuur zoals een logisch datawarehouse of Big Data omgeving met datavisualisatie (Power BI)? Binnen CloseSure is er veel kennis en ervaring van de verschillende technieken en het hierop afstemmen van de juiste testaanpak.


Tools

CloseSure leidt zijn consultants toolonafhankelijk op. Dat betekent dat wij niet gelieerd zijn aan een bepaalde leverancier. CloseSure stelt de situatie van de klant centraal en past hier de tools op aan. Dit betekent dat wij naast licentie gedreven tools, ons tevens richten op open source tooling! Het gaat er hierbij om waar de behoefte van de klant ligt en vul deze met een Agile mindset aan, ook aangaande benodigde tooling.


Testautomatisering

De Agile manier van werken wordt ook steeds vaker toegepast op data gedreven projecten.
Kort cyclisch worden opleveringen gedaan waarin het toepassen van testautomatisering noodzakelijk is om de hoge frequentie van opleveren te realiseren. Dit geldt zowel voor uit te voeren testscripts als bijvoorbeeld CI/CD pipelines om de opleveringen door de verscheidene omgevingen te deployen.


Andere aanpak van testen

Ontwikkeling als het Internet of Things en Cloud oplossingen lenen zich niet voor een traditionele testaanpak. Bij CloseSure zijn we continue opzoek naar de beste manier om dergelijke oplossingen goed door te testen. Door het continue afstemmen en verbeteren van de testaanpak zijn wij in staat een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te bereiken.
Daarnaast streven wij vanuit CloseSure ernaar om in beperkte tijd zoveel mogelijk waarde toe te voegen door bijvoorbeeld in een datawarehouse oplossing te testen vanuit de datamart. Dé plaats waar data transformeert in informatie, waarde krijgt en bestaat uit regels waarop testautomatisering toegepast kan worden.
De opmars van Big Data oplossingen, toenemende regelgeving over datakwaliteit en de impact hiervan op het testvak, leidt ertoe dat data testen een steeds belangrijker aandachtsgebied wordt.
Inzicht in datakwaliteit is essentieel!

TESTAUTOMATISERING

Klanten en Development teams vragen om een continu inzicht in de kwaliteit van de software. Teams willen toegevoegde waarde leveren, vaak in de vorm van nieuwe software. De focus van een team ligt dan ook vaak op het leveren van nieuwe software. Dit brengt risico’s met zich mee voor de bestaande software. Testautomatisering is een randvoorwaarde om voldoende snel en kwalitatief goede software te kunnen leveren en regressie te voorkomen.

Draagvlak en samenwerking

Voor het optimaal functioneren van testautomatisering in een team moet er draagvlak zijn en moet de toegevoegde waarde duidelijk zijn. Kwaliteit in (Multidisciplinaire) teams is niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de tester maar van het hele team. Alle disciplines moeten de voordelen zien en bijdragen aan de ontwikkeling van Testautomatisering. CloseSure consultants zijn gewend hier een voortrekkersrol in te vervullen. Iedere discipline wordt verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van de gebieden waar ze primair verantwoordelijk voor zijn m.b.v. testautomatisering.

Visie en Strategie

Testautomatisering moet onderdeel zijn van de (test)strategie. Het moet voor alle betrokken partijen en disciplines duidelijk zijn wat en hoe er getest gaat worden. Onze consultants hebben de kennis en ervaring om een visie en strategie uit te dragen en testautomatisering te borgen in het voortbrengingsproces.

Tooling

Gebruikers van tooling om testen te automatiseren zijn steeds vaker ontwikkelaars, ontwerpers of zelfs stakeholders. Dit veranderende gebruik vraagt om flexibelere tooling. CloseSure consultants werken naast de gerenommeerde tooling met (open source) frameworks die zich kunnen aanpassen aan het veranderende gebruik en eisen.

Continuous testing

Continu inzicht in de kwaliteit van de software vereist discipline en de juiste middelen. Naast testautomatisering heeft CloseSure de kennis en kunde om het ontwikkelproces te automatiseren zodat regressie-testen automatisch en frequent (dagelijks, ieder uur, iedere minuut) kunnen worden uitgevoerd. De testoutput wordt in het geval van een verschil tussen verwachting en werkelijkheid automatisch gedeeld met het team. Het team is o.b.v. continuous testing altijd op de hoogte van de kwaliteit van meest recente versie van de ontwikkelen software. Continu inzicht = continuous testing.

Testautomatisering

·    Ontwikkelaars dragen bij aan de kwaliteit van de code door Unit-testen te ontwikkelen;

·    Testers helpen de ontwikkelaars met het bepalen van de scope voor Unit-testen;

·    Ontwikkelaars helpen de testers met het schrijven van code voor geautomatiseerde testen waar testers primair voor verantwoordelijk zijn;

·    Ontwerpers richten zich met de stakeholders op het automatiseren van de acceptatie en gebruikers-scenario’s.

Testen

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2023 CloseSure Nederland B.V.