Zonder audit trail geen controle op datakwaliteit!

De audit trail is een krachtig element welke in een datawarehouse kan worden geütiliseerd om de kwaliteit van data te kunnen monitoren en te waarborgen, vanaf de bron tot aan de informatie in een rapportage, datakubus of een dashboard.

Met de alsmaar toenemende databronnen en de vraag naar juiste en betrouwbare informatie is het van belang om goed grip en zicht te verkrijgen in de data en de ETL processen binnen de diverse lagen van een datawarehouse. Met een audit trail kan je dat verwezenlijken en tijdig acteren. Met uiteindelijk doel om kwaliteit van data en informatie te kunnen waarborgen en verantwoorden.

Het belang van goede informatie begint allereerst bij de data van de bron. Nullen en enen, feiten en getallen, data en nogmaals data, dit is waar wij allen tegenwoordig mee te maken hebben. Data kan worden gezien als kleine delen van informatie, die na een correcte transformatie als puzzelstukken in elkaar passen om tot een grotere plaat van informatie te komen.

Vervolgens kan dit na deze samenbundeling gebruikt worden zodat er:

 • Nieuwe inzichten tot stand komen (Information)
 • Welke leiden tot het beter leren begrijpen van ontwikkelingen (Knowledge)
 • En hierdoor gedegen management beslissingen gemaakt kunnen worden (Wisdom)

Bijvoorbeeld een opvallende toename in verkopen van product A in regio X welke kan worden verklaard door regionale activiteiten. Met deze kennis kan men beslissen om product A ook te promoten in de nabije regio of juist meer te stimuleren in regio X.

Kortom, deze puzzelstukken van data zijn essentieel voor de opbouw van informatie en dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om betrouwbare en bruikbare informatie te bewerkstelliggen.

Één van de vragen die gedurende dit proces in vele projecten gesteld wordt is: hoe we de kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van data naar informatie kunnen controleren, verantwoorden en waarborgen aan de opdrachtgever en gebruikers?

Data bevindt zich overal om ons heen, maar wordt vaak pas echt zichtbaar in een vergevorderd stadium bij de ontwikkeling van een datawarehouse in de vorm van een rapportage, een dashboard of een datakubus. Voor de meeste medewerkers in een organisatie is een datawarehouse een black-box waar ruwe data ingaat en informatie uit komt. Vaak zijn zij onwetend van het ETL (Extract, Transform & Load) proces wat zich hier binnen schuil houdt. Zo blijft het, ondanks de groeiende vraag en belang van een goede informatievoorziening, voor vele organisaties lastig om goed grip te krijgen op de data en tijdig in te kunnen grijpen bij onvolkomenheden.

De oplossing hiervoor is om een goed ingerichte audit trail te laten ontwikkelen. Een audit trail biedt de mogelijkheid om meer inzicht en controle te verkrijgen over deze black-box en de processen die eraan gekoppeld zijn. Het heeft dan ook direct invloed op de datakwaliteit en de ontwikkelde informatievoorziening. Met andere woorden een audit trail kan, naast verantwoordingsdoeleinden, tevens ingezet worden om het beheer van- en de controle op data te verbeteren waarbij het als een hulpmiddel voor zowel de beheerders als eindgebruikers dient.

Er kan hierbij gedacht worden aan een audit trail op datakwaliteit om een audit op mutatie niveau vast te leggen. Dit kan in samenspel met business intelligence tooling voor datacleansing (bijv. Microsoft DQS) en het uniformeren van data (bijv. Microsoft MDS). Een audit trail kan ook een hulpmiddel zijn om meer inzicht te geven in de transacties van records. Er kunnen hiermee vergelijkingen gemaakt en bijgehouden worden betreffende het aantal verwachtte transacties ten opzichte van het daadwerkelijke aantal transacties, of omtrent de berekeningen van kengetallen en formules.

Een andere mogelijkheid van een audit trail is om het te gebruiken voor de toetsing van de kwaliteit en de performance van het ETL proces. Bijvoorbeeld in hoeverre het ETL proces de data met succes heeft weten te verwerken. Deze diverse toepassingen tonen aan dat de audit trail op verschillende manieren kan worden ingevuld binnen een organisatie. Het is puur afhankelijk van de gestelde prioritering, het onderwerp, het detailniveau en de daarbij te bepalen (informatie) risico’s.

De diverse puzzelstukken van data komen uiteindelijk samen tot een plaatje van informatie. Voor de organisatie dient het helder te zijn waar data vandaan komt en hoe deze tot informatie tot stand is gebracht. Er is tot slot ook niks meer vervelend dan dat men bij de interpretatie van de informatie erachter komt dat de data niet klopt of juist ontbreekt. Dit is als een 1000 stuks puzzel met 999 puzzelstukken, waarbij het ontbrekende stuk toevallig precies in het midden zit. Uiteindelijk is het gehele plaatje van informatie immers meer dan de som der delen van de puzzelstukken van data tezamen. De audit trail en datakwaliteit gaan hierin hand in hand.

CloseSure heeft ervaring met de audit trail en dergelijke vraagstukken en zet zich in om organisaties hierin verder te helpen en te adviseren.

Andrew Law:
BI consultant CloseSure

 

 

 

SOCIAL MEDIA

NEEM CONTACT MET ONS OP

  CloseSure Noord BV
  de Vos van Steenwijklaan 75
  7902 NP Hoogeveen
  +31 (0)88 383 01 20

  CloseSure Utrecht BV
  Landjuweel 5A-5B
  3905 PE  Veenendaal
  +31 (0)88 383 01 10

  CloseSure West BV
  Europalaan 16
  2408 BG  Alphen a/d Rijn 
  +31 (0)88 383 01 50

  CloseSure Oost BV
  Hazenweg 84
  7556 BM  Hengelo
  +31 (0)88 383 01 00

  CloseSure Zuid BV
  De Run 4312
  5503 LN  Veldhoven
  +31 (0)88 383 01 40

  CloseSure Services BV
  Hazenweg 84
  7556 BM Hengelo
  +31 (0)88 383 01 60

  (c) Copyright 2017-2022 CloseSure Nederland B.V.

  SHARE THIS!